Pogoda

Pogoda

 

Ostrzeżenia meterologioczne i hydrologiczne:
– Ostrzeżenia – zobacz szczegóły.
 
Pogoda dla Nowej Rudy – pogodynka.pl
Pogoda dla Nowej Rudy – ICM UW
Lokalny System Osłony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego

radar.bourky.cz

sat24.com


Nowa wersja Portalu Jakości Powietrza
Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
Szczegółowe informacje o stacji: Nowa Ruda , ul. Srebrna 1a
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current/station_details/chart/67

Dane pomiarowe dla stacji Nowa Ruda – Srebrna w dniu 19.01.2016 r.
486 [µg/m3] o godzinie 21.00, (poz. dop.: 50 µg/m3) = przekroczenie o 972% !!!

http://air.wroclaw.pios.gov.pl/dane-pomiarowe/automatyczne/stacja/6/parametry/101-105/dzienny/19.01.2016